ground_segment

Ground Segment & Maintenance


V rozmezí let 2008-2013 jsme se zúčastnili mezinárodních projektů ESA - CNES v Centrum Spatial Guyanais ve Francouzské Guyaně. Zajišťovali jsme také servisní služby pro monitorovací satelitní stanici, kterou provozuje Italian Space Agency (ASI) v Keni (Malindi).

G. L.Electronic svým zákazníkům nabízí kompletní technickou podporu a současně také poskytuje služby nezbytné pro zajištění provozu a údržbu zařízení.

Aktivity pozemního segment:


  • Kompletní elektrická výroba, montáž a instalace pro Telefonii, audio a video signály, bezpečnostní čidla (únik plynu) a kabeláže, a speciální aplikace dále pak zajištujeme jednotlivá měření a částečné integrace RACK rozvaděčů.
  • Údržbu pozemního segmentu zajišťujeme pro dlouhodobou životnost včetně ročních servisních návštěv. Práce na opravách jsou opět prováděné našimi kvalifikovanými techniky.