Space segment:


Space segment

G.L.Electronic zajišťuje komplexní realizaci projektů elektroniky, především v oblasti vesmírných technologií.

Výrobní aktivity - Hi-Rel Manfacturing


  • Design HW - SW: Design elektronických systémů (zdroje, analogové, digitální systémy), tuto činnost zajišťujeme ve spolupráci s externími partnery z ČR.
  • Výroba: Hi-Rel osazování DPS, vývodová a SMD technologie, kabeláže interní i externí, kompletní provedení aplikace lepení s povrchovou úpravou. Provádíme také finální integrace elektronických zařízení a kabelových svazků (harness).
  • Kontrola kvality: monitoruje celý výrobní tok (PID) a souběžně zajišťuje také inspekce jednotlivých výrobních operací (montáž DPS, opravy, modifikace, kabeláže interní /externí, příprava DPS na KIP/MIP) a nakonec zajištuje i následné finální balení a expedici.
  • Měření / Testování: Testy jsou prováděny podle požadavků zákazníka v souladu s testovací procedurou. V případně požadavku je proveden i finální test elektronických zařízení, např.v termo vakuové komoře, EMC, vibrace. Zkušební postupy pro zkoušky tepelné vakuové a zkoušky mechanické vibrace jsou považovány za standardní součást procesu ověřování návrhu.
  • Hi-Rel výroba je prováděna v čistých prostorech. Cleanroom – ISO 8 s nepřetržitým monitorováním teploty, vlhkosti a prachových částic podle specifikace ECSS (22 °C ±3 °C / 55 % ±15 %).

Finální satelitní integrace

Space segment

Technická podpora při instalaci externích kabelových svazků A P-PODs.


  • Technická podpora při finální instalaci kabelových svazků a boxů P-POD pro nano satelity
    (CUBESAT) v Kourou na Francouzké Guyaně
  • SSIS – VERTA / VESPA – výroba kabelových svazků a závěrečná integrace k jednotce separačnímu systému. Následně byl proveden kompletní elektrický test separečního system k satelitu Proba V. Byly vyrobeny 2ks kabelů ke kamerovému systému služících k monitorování satelitu během letu.(integrace byla prováděna v CSG ve Francouzké Guyaně)
  • Výroba a instalace FM kabelových svazků pro Lucemburský mikro satelit AIS,4M celková realizace finálních kabelových svazků proběhla v Brně

Výrobní plocha 145 m2

Jednotlivá pracoviště výroby splňují auditní podmínky ISO 9001-2009 a normy ESA ECSS :

4 místa pro osazování DPS 4 místa pro výrobu kabelových svazků
1 místa pro aplikace lepení a povrchovou úpravu DPS
1 místo pro kontrolu kvality
1 místo pro vstupní kontrolu materiálů
1 místo pro opravy a modifikace DPS
2 místa pro testování
skladovací prostory pro přípravu materiálů a komponentů EEE

1 místo expedice

Laboratorní prostory pro integraci kabelových svazků plocha 50m2


Audity výrobních prostor pro výrobu letového HW:

CNES 4 / 2015 – hodnocení: vyhovující pro výrobu letového HW

ESA 12 / 2017 – hodnocení: vyhovující pro výrobu letového HW


Esa certifikace:

Cat.2 &Cat.3
ECSS-Q-ST-70-08
ECSS-Q-ST-70-26
ECSS-Q-ST-70-28
ECSS-Q-ST-70-38


Certifikace:

ISO 9001 2009 č.193 / 2016