Spolupráce na kosmických projektech 2012-2019:  • Cosmo


    Satelitní pozorovací systém. tvořen čtyřmi satelity ,které budou schopné sledovat Zemi v noci i ve dne a za všech povětrnostní podmínek, s jejich pomocí předvídat záplavy, sesuvy půdy a také koordinovat pomoc během požárů, nebo zemětřesení, kontrolovat a řídit krizové oblasti