Spolupráce na kosmických projektech 2012-2019:  • ENMAP


    Německý hyperspektrální satelit,jehož posláním je využití širokého spektrálního rozsahu 200 kanálů s působením od 420 n.m až 2450 n.m a rozlišením do 30 m.
    Globální využití těchto ukazatelů zaměřených jak pro ekosystém tak i pro biofyzikální, biochemické a geochemické analýzy se schopností užití variability při přírodních katastrofách a znečištění životního prostředí, půdy a vody.

    Illustrative photo DLR.Credit: Kayser-Threde