Spolupráce na kosmických projektech 2012-2019:  • Galileo FOC


    Program Galileo je evropskou iniciativou globálního družicového navigačního systému, který umožňuje velmi přesné určování polohy a garantuje komplexní služby v určení polohy v rámci civilní kontroly. A zároveň poskytuje autonomní navigační a lokalizační služby. V plné provozu se systém bude skládat z 30 družic a související pozemní infrastruktury.

    www.esa.int
    galileo-foc

    Image Credit: ESA