Spolupráce na kosmických projektech 2012-2019:  • Lisa


    LISA (Laser Interferometry Satellite Antenna) je sestava tří satelitních sond obíhajících kolem Slunce. Vzájemná vzdálenost těchto sond bude 5 000 000 km a tímto vytvoří obří interferometr pro zjišťování gravitačních vln. Sondy systému LISA budou detekovat gravitační vlny o velmi nízkých frekvencích 0,001 až 1 Hz a umožní tak i sledování supermasivních černých děr s pomalými frekvencemi gravitačních vln. U zařízení LISA je skutečná naděje pozorovat gravitační vlny pocházející ze samých prvopočátků Vesmíru a přímo z pozorování zjistit, jak Vesmír vypadal v raných vývojových fázích.