Spolupráce na kosmických projektech 2012-2019:  • Sentinel 3


    družice, u které se plánuje její využití v roce 2013 je již třetí ze série pěti vesmírných misí Evropské vesmírné agentury (ESA) je vyvinuta pro globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti (GMES).Hlavním cílem mise je určit parametry topografie mořské hladiny, námořní a pozemní povrchové teploty, jakož i oceán a zemského povrchu barvy

    sentinel3
    Sentinel 3 Satellite Sensor

    Image Credit: ESA