Spolupráce na kosmických projektech 2012-2019:  • Swarm - měření geomagnetického pole


    Cílem této mise je provést přesný průzkum geomagnetické pole se zaměřením na jeho časový vývoj.Získání těchto nových poznatků bude využito k posunutí vědeckých znalostí v dané oblasti ,například změny zemského klimatu.Měrění budou prováděna ze tří satelitů.